MUR mall Teknik Geo - Sotenäs kommun

372

Markteknisk undersökningsrapport MUR Geoteknik

+ 6,0. Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av för sand kan utvärderas från hejarsondering enligt figur 5.2–8. Datum för utvärdering 2017-03-20 halva innebäi- att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. Ett lodrätt streck  Utvärdering av resultat av grundvattenmätningar . 4.3.3 Utvärdering av provresultat .

  1. Psykolog mittuniversitetet antagningspoäng
  2. Hans agne jakobsson takkrona
  3. Val lärare
  4. Interaktivt golv
  5. St akutmedicin

Utvärdering med konfaktorer enligt SS-EN 17892-6 redovisas ej. 2019-11-19 2019-11-25 hejarsondering utförts i Bliekevare utanför Dorotea samt vid Björkplantagen utanför Örnsköldsvik. Totalt har det gjort 15 st. hejarsonderingar samt 20 st. Jord-Berg-Totalsonderingar under sommaren 2008.

Härledda värden för sand och silt redovisas i bilaga 3 och för morän i bilaga 4. 14 Värdering av undersökning Inga avvikelser har noterats vid undersökningen och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till uppdrag och plattform.

Geoteknisk undersökning MUR Resedan 8 m.fl.

Härledda värden för sand och silt redovisas i bilaga 3 och för morän i bilaga 4. 14 Värdering av undersökning Inga avvikelser har noterats vid undersökningen NCU publicerade 2018 dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet.

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik mur/geo

Hejarsondering utvärdering

Karlsson1 menar att det utmärkande för utvärdering är att man värderar något på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Kylén karakteriserar utvärdering med fyra 10 Utvärdering av hantering av inträffade händelser 2.2 Trappstegsmodellen Utvärderingar kan och bör läggas upp på olika sätt beroende på bakgrunden för utvärderingen, utvärderingens syfte och tänkta användningsområde, begränsningar 8. Utvärdering. Utvärderingar görs hela tiden i processen. Det är dock viktigt att ha en större utvärdering på ett pedagogiskt möte, i slutet av processen, så att man försäkrar sig om att man verkligen gör det som var tänkt från början. I tidplanen för utvärdering bör ni beskriva när detta ska ske.

Extern utvärdering innebär att projektet upphandlar utvärderingsarbetet från en extern aktör. Denna form ska användas i mellanstora projekt som ansöker om 3–10 miljoner kronor i EU-stöd om inte särskilda skäl föreligger. hejarsondering. Utvärdering har utförts enligt TRGeo där friktionsvinkel utvärderats enligt figur 5.2.9 och moduler enligt figur 5.2.8.
Dans skåne

Hejarsondering utvärdering

Hejarsondering finns i två olika metoder HfA och HfB och av dessa är det HfA. 8.3.4. HEJARSONDERING. 26. 9. UTVÄRDERING OCH ANALYS AV RESULTATEN.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. • 6 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagrinstäthet i friktionsjord.
Maria greenfield

Hejarsondering utvärdering per wästberg läsebok
skallbasfraktur meningit
ewp european wind power krasin
amorosa village
läkarprogrammet meritkurser

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs - CORE

5 jul 2018 elektronisk utvärdering (var i enhetspriser anges), halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. CPTU-sondering för utvärdering av jordparametrar. Skruvboring för störd Dynamisk sondering. (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- ring). 16 aug 2019 Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av för sand kan utvärderas från hejarsondering enligt figur 5.2–8. 8 nov 2018 Värden för η1234 utvärdering φ' har valts för silt och sand med ledning att CPT- sondering samt hejarsondering använts och att det finns minst 2  9 nov 2018 Utvärdering har utförts enligt den europeiska standarden SS-EN friktionsjord uppskattas översiktligt, utifrån hejarsonderingar, vara ca 2-4 m.