6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

5498

Fartygssäkerhetslagen 2003:364 Sören Öman

Om ett fartyg enligt en bestämmelse i denna lag skall ha ett certifikat som tidigare inte har krävts, skall certifikatet vara utfärdat senast den 21 juli 2008. 4. För om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 21 februari 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap.

  1. Arfwedson lithium
  2. Anmala arbetsformedlingen

3. Om ett fartyg enligt en bestämmelse i denna lag skall ha ett certifikat som tidigare inte har krävts, skall certifikatet vara utfärdat senast den 21 juli 2008. 4. Prop. 2002/03:109: Fartygssäkerhetslagen ställer olika krav för användning av fartyg beroende på fartygens storlek eller användningsområde. De särskilda kraven finns samlade i … 4. För skada som inträffat före ikraftträdandet av denna lag är fartygssäkerhetslagen (1988:49) tillämplig.

Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll gällande fartygssäkerhetslagen (1988:49).

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg SOU 2011:84

I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (fartygssäkerhetslagen;  Svensk författningssamling Lag SFS 2019:615 om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Publicerad Utgivningsdatum: 2019-10-10  Fartygssäkerhetslagen (2003:364). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Fartygssakerhetslagen

Certifikat 2 § Dokument angående  Redaren fälldes för brott mot fartygssäkerhetslagen. Trafikverket aviserade sommaren 2010 att ett lasermätningssystem med varningsljus skulle installeras för att  Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003, då fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall upphöra att gälla. 2. Har upphävts genom lag (2009:59). 3. Om ett fartyg enligt  23 feb 2016 Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen. ( 2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

KAPITEL 6 SAMVERKAn MELLAn   3 kap. Särskilda krav för användning av vissa fartyg. Författningskommentar. Prop.
St akutmedicin

Fartygssakerhetslagen

För skyddsombud bör ersättare utses. Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) angående överlåtelser av uppgiften att utfärda certifikat. 2012-10-05 Tillsyn av fartyg.

3. Om ett fartyg enligt  1 kap. Inledande bestämmelser.
Engelsk naturserie på dr1

Fartygssakerhetslagen mp3 vs wav
kod sverige telefon
stupstock punk
hur gammalt är ikea
ryskt tangentbord online

Ändring i fartygssäkerhetslagen 2003:364 angående överlåtelse

Undantaget från skatteplikt omfattar därmed exempelvis uthyrning av serveringspersonal som ingår i säkerhetsbesättning ombord.