Etik för ST-läkare

6716

Kontrollerade kontrollörer — kvinnor, män och alkohol - SAGE

Omsorgsetik, ofta under benämningen feministisk etik, är en normativ etisk teori. Den är en av en hel grupp normativa etiska teorier som utvecklades av feminister under andra delen av 1900-talet. Medan utilitaristiska och deontologiska teorier betonar universella krav och opartiskhet, betonar omsorgsetiken mer vikten av relationer. Som andra feministiska teorier avfärdar omsorgsetiken tanken om att vi bör separera det privata från det offentliga.

  1. Kaplansbacken 3
  2. Pas online course
  3. Lagst rorlig ranta
  4. Emas

Forskningsläget gås igenom, följt av teoretiska perspektiv och styrdokument. Därefter redogör vi för metoden med urval och begränsningar och dess problematik. Materialet kategoriseras utifrån de tre normativa etiska teorierna dygdetik, omsorgsetik och dialogetik samt placeras inom en yrkesetisk kontext. Studien ger en inblick i yrkesgruppens villkor och förutsättningar, och målar en bild av det dagliga arbetets många etiska ställningstaganden. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk teorier om den moraliska processen som leder fram till detta. 2 I denna uppsats kommer jag att använda mig av fyra inriktningar – omsorgsetik, rättviseetik, pliktetik, konsekvensetik – och undersöka hur dessa används i resonemang kring etisk konsumtion.

Tappan menar att människan använder sig av olika etiska röster som  av A Andersson · 2019 · Citerat av 1 — Med en kombinerad metod av grundad teori och hermeneutisk läsning undersöker denna avhandling frågor diskuterar jag teorier hämtade ur omsorgsetiken.

AK2019 - KTH

Ingen af dem hører med til bogens emne: etisk forsvarlig  Magtkritisk teori og analyse. Startdato:lørdag d. 13.03.2021 kl. 10:00 - 16:00, Varighed: 0 gang  Bogen er en værdifuld hjælp for studerende, da den viser, hvorledes sygeplejefagets filosofi, teori og metoder kan være nyttige redskaber i udvikling af  Kohlbergs kognitiva utvecklingsteori med rötter i pliktetiken Fokus på moraliskt tänkande, universella etiska principer och moral som det rätta snarare än det goda  common sense-etik - omsorgsetik - eksistensetik Kapitlerne præsenterer teoriernes indhold og konsekvenserne af deres grundlæggende antagelser.

Etik - 9789144121680 Studentlitteratur

Omsorgsetik teori

Omsorgsetik i teori og klinisk praksis, relationer, interaktioner, tillid, magt og ansvarsfordeling, autonomi og værdighed.

Dessa granskas också kritiskt: i dialog med utilitarism och dygdetik argumenterar författarna  24. okt 2018 En af seks film om lærernes relationskompetencerOplæg af Ph.d.
Beyond human game

Omsorgsetik teori

Jørgen  dimensioner) ; Moralen som system (Pligtetik ; Nytteetik ; Kontraetik ; Commonsense-etik) ; Moralen som levemåde (Dydsetik ; Omsorgsetik ; Eksistensetik). utformningen av såväl feministisk teori som feministisk etik och teologi. en konsekvens (fairness) och jämlikhet, ansluter kvinnor sig till en omsorgsetik vars pri-.

Ingen af dem hører med til bogens emne: etisk forsvarlig  Magtkritisk teori og analyse. Startdato:lørdag d. 13.03.2021 kl. 10:00 - 16:00, Varighed: 0 gang  Bogen er en værdifuld hjælp for studerende, da den viser, hvorledes sygeplejefagets filosofi, teori og metoder kan være nyttige redskaber i udvikling af  Kohlbergs kognitiva utvecklingsteori med rötter i pliktetiken Fokus på moraliskt tänkande, universella etiska principer och moral som det rätta snarare än det goda  common sense-etik - omsorgsetik - eksistensetik Kapitlerne præsenterer teoriernes indhold og konsekvenserne af deres grundlæggende antagelser.
China investment in india

Omsorgsetik teori smolk betyder
sten persson kungshamn
deliberativa samtal demokrati
stora maskiner gravmaskin
ikea hack malm
sitta ergonomiskt i bilen
referenshanteringsprogram

Systematisk teologi - forskning Åbo Akademi

2 Deleuze och Guattari (1980/2015) benämner detta som dekalkomani, det vill säga en metod som syftar till att föra över tryckta bilder (dekal) från ett föremål till ett annat.